Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Poprawa recept DZ
  • Poprawa raportu SWX (poprawa błędu podczas importu SWX: „nie przekazano atrybutu wpis@data-do-wylicz-sr-rzecz-czasu”) i KLX

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.