Dane kontaktowe

RIGET Software Sp. z o.o.
ul. Żelazna 59, piętro II
00-848 Warszawa
biuro@riget.pl

22 101 58 29
22 101 58 23
22 101 58 24

Oddział w Puławach Centrum Badań i Rozwoju
ul. Józefa Piłsudskiego 57/1
24-100 Puławy
cbir@riget.pl

81 475 02 85

NIP: 5060111680
REGON: 061391817
KRS: 0000414761
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 150.000 zł (opłacony w całości)

GRUPA RIGET
RIGET Software Sp. z o.o.
RIGET Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
RIGET Hospitals Sp. z o.o.
RIGET Investment Sp. z o.o.
RIGET Innovations Sp. z o.o.
MEDARTE Sp. z o.o.