Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Dodanie kolumny pesel do zestawienia marketingowego
  • Poprawa wystawiania recept przez pielęgniarkę/pielęgniarza
  • Zwiększenie czcionki w oknie pobierania recept
  • Nowy raport SWX w wersji 11

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.