Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Podpisywanie EDM certyfikatami ZUS
  • Wysyłanie EDM do repozytorium
  • Indeksowanie EDM
  • Karta informacyjna dla oddziału
  • Konsultacja lekarska
  • Opis badań diagnostycznych
  • Informacja zwrotna dla lekarza kierującego
  • Zarządzanie wystawioną dokumentacją HL7

Po wykonaniu aktualizacji należy wykonać konfigurację aby prawidłowo wysyłała się dokumentacja EDM. W związku z tym prosimy o maila na serwis@riget.pl, dostaną Państwo instrukcję wraz z hasłami.

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.