Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Poprawa filtrowania z dokumentach HL7
  • Dodanie cyklu podczas generowania osobodnia dla oddziału dziennego PSY
  • Poprawione wczytywanie szablonu rachunku NFZ
  • Profilaktyka 40 PLUS
  • Obsługa nowych licencji

Przed przystąpienie do aktualizacji proszę o kontakt na serwis w celu wygenerowania nowej licencji do programu Pacjent+. Bez nowej licencji program się nie uruchomi. Maile proszę kierować na serwis@riget.pl.

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.