Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

 • Dodanie nowego typu ubezpieczenia dla oświadczenia, plus zmiana w raporcie swx
 • Przycisk exportu w monitoringu wykonania umowy
 • Poprawa cykli
 • Poprawa nfzid na deklaracjach (jeśli jest brak, podczas generowania raportu)
 • Naprawa formularza na transport sanitarny
 • Poprawa adresu dla importu produktów leczniczych
 • Poprawa karty zgonu
 • Poprawa wydruku HZiCH z podziałem na poradnię i z zakresu dat – wydruk recepturowy
 • Recepta na ordynację, recepta pielęgniarską na zlecenie lekarza
 • Dodanie peselu i adres zamieszkania na wydruku fv zaliczkowej
 • Recepta 365 z automatu (ustawienie opcjonalne)
 • Dokumenty pacjenta ustawione w kolejności do najnowszego – ustawienie na karcie lekarskiej (dokumenty pacjenta)
 • Ustawienie prawidłowego typu pracowni diagnostycznej na skierowaniu
 • Poprawa numeracji skreśleń w kolejce
 • Obsługa nr tel kom zaczynającego się od 450
 • Dodanie znacznika ciąża na karcie lekarskiej AOS

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.