Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Poprawa skierowania na rehabilitacje oraz poprawa Kod LOINC typu skierowania
  • Gruper AOS
  • Możliwość dodanie ICD9 4 znakowego w przpadku jak pierwsza jest litera
  • Usunięcie zdublowanej pozycji w menu NFZ (fv zakupowa)
  • Skierowanie w punkcie pobrań nie drukuje się odrazu tylko wyskakuje podgląd
  • Poprawa otwierania okna lista skierowań
  • Poprawa pobierania daty kolejek oczekujących podczas edycji wizyty na terminarzu
  • Kodowanie worlista
  • Raport swx 10.10.2
  • Raport fzx 1.09

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.