Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Uzupełnianie procedury kwalifikującej do udzielenia świadczenia oraz możliwość podawania skali Barthel i Rankina na karcie przyjęcia;
  • Zmiana w nadawaniu współczynnika korygującego za kolejki oczekujących (współczynnik naliczany od podstawy);
  • Zmiany w filtrach deklaracji;
  • Dostosowanie nowego skierowania na uzdrowisko (zapewnienie zgodności z Ustawą od 19.07.2019);
  • Zmiana w generowaniu pieczątki – dodane pola pieczątka na recepcie;
  • Możliwość edycji kwalifikacji na karcie przyjęcia;
  • Obsługa dodawania własnych formularzy;
  • Obsługa tworzenia własnych Harmonogramów;
  • Dodanie formularza Informacja dla lekarza kierującego;
  • Dodanie nowej funkcjonalności Upoważnienia pacjenta;

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.