Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Poprawka do AP-KOLCE
  • Dodanie adresu Centrali NFZ na karcie podmiotu (należy uzupełnić adres aby poprawnie zapisywała się FV do pliku)
  • Poprawka wysyłki raportów PZX na portal świadczeniodawcy
  • Poprawka do e-recept

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.