Wydano nową wersję programu Pacjent+. Najważniejsze aktualne zmiany obejmują:

  • Poprawka jgp w szpitalnictwie
  • Poprawa wydruków FV NFZ
  • Poprawa reguł walidacyjnych na e-receptach
  • Dodanie możliwości wysłania raportu KLX w wersji 7.3.0
  • Dodanie na poradni znacznika czy wysyłane są kolejki dla dzieci w poradni dla dorosłych (należy zaznaczyć przed wysyłką jeżeli wysyłamy – domyślnie ustawione na NIE !!!! ) Struktura wewnętrzna – poradnie zakładka NFZ.

Wersja dostępna do pobrania pod adresem:

Systemy 64-bitowe *

* W przypadku starszych systemów (32-bit) prosimy o kontakt.