Elektroniczny Podpis Dokumentacji Medycznej
– System obsługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami proces tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów..

eWUŚ
– Weryfikacji można dokonywać na wiele sposobów: ręcznie przy wprowadzeniu nr pesel pacjenta, półautomatycznie lub w pełni automatycznie na podstawie wprowadzonych danych pacjenta

SMS
– Obsługa SMS wychodzących i przychodzących.
– Możliwość zdefiniowania wysyłki SMS o zbliżającej się wizycie z przypisaniem do gabinetu lub lekarza.