Pełne wsparcie w ramach rozliczeń poprzez:
1. Generowanie raportów w standardzie NFZ
– Z wykonanych usług,
– Listy osób oczekujących w ramach wizyty NFZ
– Deklaracji i zbiorczych oświadczeń udzielonych w ramach POZ
2. Wystawianie rachunków refundacyjnych,
3. Monitoring wykonania umowy z NFZ, a alarmem o przekroczonych limitach.

W ramach obsługi system umożliwia importowanie umów, aneksów podpisanych z NFZ oraz raportów zwrotnych.