Dane do uzupełnienia w trakcie wizyty zgodne z wytycznymi do poprawnego utworzenia dokumentacji elektronicznej.

Szybki wgląd w dane pacjenta i jego historyczne wizyty.

Pełne wsparcie systemu przy uzupełnianiu rozpoznania (ICD10) i wykonanych procedurach (ICD9).

Na bieżąco aktualizowana baza leków, która pomaga w przepisywaniu leków wraz ze wskazaniem refundacji dla pacjenta

Możliwość wydruku recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyeliminowanie błędów i skrócenie czasu wizyty).

Umożliwienie przez system wystawienia i wydruku skierowań:
-na badania obrazowe,
-do szpitala,
-do sanatorium,
-do lekarza specjalisty.

Umożliwienie również wystawienia skierowania elektronicznego na badania laboratoryjne.

Pełne wsparcie dla wydruków dokumentacji medycznej z wizyty:
-Recept,
-Karta Historia Zdrowia i Choroby z wizyty,
-Zalecenia,
-Skierowania,
-Zaświadczenia.

Rozszerzone wsparcie dla obsługi gabinetów specjalistycznych poprzez zdefiniowane formularze obsługi.