System HIS Pacjent+ to kompleksowy system klasy HIS dla szpitala, który wspomaga pełną obsługę przychodni, szpitala, prowadzenia dokumentacji i rozliczeń. Umożliwia elektroniczne zarządzanie ruchem chorych, elektroniczne wprowadzanie dokumentacji medycznej, zarządzanie zleceniami medycznymi i odbiór wyników z systemów dziedzinowych, zarządzanie gospodarką magazynową leków i materiałów medycznych w dziale farmacji oraz na oddziałach.

W pełni funkcjonalny system szpitalny Pacjent+ działa jednolicie w ramach tego samego systemu z wieloma modułami dla ambulatorium oraz laboratorium i radiologii, tworząc jeden kompletny elektroniczny rekord medyczny pacjenta w systemie informacji medycznej Pacjent+.

System kompleksowo integruje się z programami innych producentów z wykorzystaniem HL7, DICOM, WebServices. Wyposażony jest również w serwer PACS, przeglądarkę DICOM i dystrybucję obrazów radiologicznych na oddziałach i w przychodni.

Terminarz, obsługa wizyt ambulatoryjnych i kwalifikacji pacjenta przed przyjęciem do szpitala

Ruch chorych pacjentów szpitalnych, księga główna, księga oddziałowa

Przyjęcia pacjenta, planowanie przyjęć i kolejka oczekujących

Zlecenia medyczne i wyniki badań diagnostycznych, wystawianie recept, skierowań i zwolnień.

Apteczki oddziałowe i dział farmacji – obsługa gospodarki magazynowej materiałów medycznych i leków

Kompleksowe rozliczenia z płatnikami, ubezpieczycielami, wystawianie faktur i paragonów

Dokumentacja Medyczna, Historia choroby, Karta informacyjna pobytu szpitalnego

Wyniki z laboratorium i diagnostyki obrazowej, integracja HL7, prezentacja obrazów z PACS w ramach Elektronicznego Rekordu Medycznego pacjenta.